Disclaimer

De website van Dier in Balans is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Dier in Balans hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijst naar andere websites. Dier in Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen op die websites. Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van de website van Dier in Balans, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dier in Balans. Dier in Balans is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten en/of middelen.

Nieuwsbrief