Beech

Beuk - Fagus Sylvatica - Beech

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen.

In balans

Verdraagzaam en tolerant, begrip voor het anders zijn van anderen.

Dieren met een Beech onbalans  zijn vaak onverdraagzaam en intolerant. Ze corrigeren anderen voor hun 'domme' fouten. Zowel mens als dier en dat kan met hevig verzet en agressief gedrag gepaard gaan.

Hun afstandelijke, hooghartige en arrogante houding komt voort uit het verharden van hun hart. Vaak door omstandigheden uit hun verleden hebben zij zich afgesloten van hun gevoel om zichzelf te beschermen. 

Als een Beech-dier je toelaat en je maakt een klein 'foutje' trekt hij zich direct weer terug. Deze dieren kunnen je zelfvertrouwen ondermijnen en vragen van je dat je goed bij jezelf blijft en duidelijk, respectvol en intelligent handelt. Als je een machtsstrijd aangaat of emotioneel reageert zullen ze je daarop afrekenen.

Kenmerken van een Beech onbalans

  • Zitten andere dieren op hun kop
  • Corrigeren anderen dieren en mensen, bemoeien zich met anderen die 'fouten' maken (in hun ogen dus).
  • Agressief, trots, hooghartig gedrag
  • Corrigeren, vervelen of sluiten zich compleet af als je bij hun verzorging er niet bij bent met je aandacht.
  • Hevig verzet bij onterechte correctie, onredelijke acties (te snel iets nieuws vragen of onduidelijk zijn en wel een goede reactie van je dier eisen) tijdens de training / werk.
  • Agressief of corrigerend bij respectloos gedrag.
  • Domme acties en gedrag wordt gestraft.
  • Werkwillig met een gelijkwaardige partner. 

 

Nieuwsbrief